VĚŽ NA VĚTVI

PARK NA VĚTVI - HRADEC KRÁLOVÉ 

koncept návrhu 2023

Architektonická studie se zabývá návrhem Věže na Větvi, která bude umístěna v městských lesích Hradce Králové. Věž se nachází v stávajícím areálu Parku na Větvi a je doposud v České Republice unikátním herním prvkem, sloužícím zároveň jako rozhledna. Tvoří vertikální herní labyrint, který je ve třech místech propojen se stávajícím síťovím hřištěm Parku na Větvi. Dítě oběvuje cestu nahoru, která je tvarově i typově rozmanitá. Nachází se zde různé typy výlezových prvků, labyrintů, sítí, ale také nepohybových aktivit. Všechny herní prvky jsou navržené s ohledem na bezpečnost dětí a jsou certifikované. Kolem herních prvků je po celé výšce vedeno schodiště sloužící pro doprovod hrajících si dětí a zároveň zpřístupňující vyhlídkové platformy. Proměnlivost po obvodu věže, která je tvořena nepravidelným rozmístěním her a schodišťových ramen, umožňuje různé výhledy, rozmanitost stoupání a her, ale také vytváří efektní grafiku na fasádě věže. Věž má tvar rovnoramenného trojbokého hranolu se skosenými hranami. Tento jednoduchý tvar má výborné statické vlastnosti. 

Věž tvoří celkem 12 konstrukčních podlaží. Vertikální dětské hřiště funguje od 1.np až po 10.np. Ve zbylých dvou podlažích se nachází krytá a nekrytá vyhlídková plošina umožňující rozhled do přilehlé krajiny a na centrum města Hradec Králové. Krytá vyhlídková plošina se nachází ve výšce 27 m, což odpovídá nejvyšší naměřené výšce korun stromů. 

Nosnou konstrukci tvoří válcované profily HEB kombinované s trubkami a táhly z tyčoviny. Obvodový plášť tvoří cortenový pororošt, kterého pásky jsou natočeny tak, že umožňují proměnlivou průhlednost. Použitý corten barevně splývá s kmeny okolních borovic. Podlahy jsou tvořeny lehkým, požárně odolným a barevně variabilným materiálem.