UBYTOVACÍ DŮM KROK

HRADEC KRÁLOVÉ 

studie 2019

Jedná se o ubytovací dům pro studenty o jednom podzemním podlaží a pěti nadzemních podlaží. Objekt se primárně skládá z tří hmot – "křídel." Hmoty jsou v úrovni 1.NP propojeny společnou pobytovou terasou – atriem, která zakrývá podzemní parkovací "podnož" - 1-PP. Typologicky navazuje dispoziční řešení objektu na pavlačový dům, respektive jeho současnou reminiscenci. Objekt svým architektonickým tvaroslovím reaguje na okolní zástavbu. Návrh respektuje uliční čáru. Všechny tří křídla jsou orientována na proslunitelné světové strany obytnými místnostmi – tedy vně domu. Západní a východní křídlo je obsluhováno komunikačním jádrem s výtahem a schodištěm na severozápadní fasádě. Ubytovací jednotky jsou přístupné z otevřených chodeb – pavlačí, které obtékají atrium – těžiště domu – tedy otevřený společný prostor. Jižní křídlo je obsluhováno komunikačním jádrem s výtahem a schodištěm, jenž také navazuje na atrium a horizontální komunikační prostor v nadzemních podlažích je tvořen jižní pavlačí. Charakteristickým prvkem návrhu jsou přístupové "mostky" - lávky, které z jižní pavlače zpřístupňují pětici bytů ve východním křídle. Hmota západního a východního křídla je téměř totožná, jižní křídlo je rozdělené na dvě části, kde se východní zmenšuje a navazuje tak na měřítko blízké vícegenerační vily. Architektonicky jsou základní kvadratické hmoty domu materiálově pojednány v omítaných plochách bílé barvy. V těchto základních hmotách – jsou prořezány svislé vertikální "zářezy" - lodžie, jejichž plochy jsou obloženy keramickým obkladem. Obdobně se v rámci principu "ořezávání" uvažuje při návrhu východní části jižního křídla, kde jednotlivá podlaží směrem nahoru v hmotě ustupují.

autor: Kateřina Novotná, Maxmilian Vlček, Jan Ondrák