STUDENTSKÝ UBYTOVACÍ DŮM MALŠOVICE

HRADEC KRÁLOVÉ 

začátek realizace 2023

Na parcelu připomínající trojúhelník navrhujeme studentský ubytovací dům. Hmotové řešení vychází ze specifického tvaru pozemku a půdorysně připomíná řecké písmeno delta nebo téměř rovnoramenný trojúhelník se seříznutým vrcholem (tedy ve skutečnosti přibližně symetrický čtyřúhelník). Hmota domu je prořezána pavlačí, která prostupuje přes všechny tři podlaží. Jižní - dominantní - část hmoty obsahuje větší množství ubytovacích jednotek a bytů, ostatní jednotky jsou v menší - severní části. Princip prořezávání hmot je použit také u zapuštěných lodžií, které se střídají s plnými hmotami v rámci jihozápadní fasády a částečně severozápadní fasády. Na východní části pozemku je umístěno parkování vozidel a zelené pobytové plochy. Z nich je přístupná nejen pavlač, ale také technická místnost, prádelna a 5 krytých stání pro vozidla.

autor:  Maxmilian Vlček,  Kateřina Novotná, Jan Ondrák