BYTOVÉ DOMY STROMOVKA

HRADEC KRÁLOVÉ 

realizace 2016

Bytový dům na konci ulice Ve Stromovce s výhledy do labské nivy. 

Dům je situován na konci ulice Ve Stromovce, která je páteří nové obytné čtvrti, na pomezí bytové a rodinné zástavby. Tato poloha zásadním způsobem formovala hmotové uspořádání bytového domu. Směrem k obytným domům se nachází pětipodlažní křídlo, pevně vymezující veřejný prostor. Další dvě křídla otočená k rodinným domům terasovitě sestupují na úroveň 4, resp. 3 NP. V domě se nachází 33 bytových jednotek s vyváženou skladbou bytů 1KK až 4KK. Byty umístěné v přízemí jsou orientované do veřejného prostoru a mají vlastní předzahrádku, což je pro tuto čtvrť charakteristické. Bytům to umožňuje zajistit si intimitu a obyvatelům esteticky zpříjemňuje veřejný parter. Servisní provozy, jako jsou sklepy a parkování jsou ukryté na opačné straně, což je praktické pro obyvatele domu. Součástí realizace jsou i nadstandardní sadové úpravy včetně výsadby několika vzrostlých stromů. Balkony umístěné nad sebou jsou propojeny až do 4NP pnoucí zelení a bytové terasy po obvodu osázenými okrasnou i produkčními rostlinami. Zeleň tak prostupuje celým domem. 

autor: Pavel Zadrobílek