ŠKOLNÍ VNITROBLOK

VRCHLABÍ

Návrh revitalizace městského vnitrobloku tvořícího školní dvůr gymnázia a základní školy, pobytové plochy před školní jídelnou a hřiště pro veřejnost.