ŠKOLNÍ VNITROBLOK

VRCHLABÍ

územní studie 2018

Návrh revitalizace městského vnitrobloku tvořícího školní dvůr gymnázia a základní školy, pobytové plochy před školní jídelnou a hřiště pro veřejnost.

autoři: Jana Rejsková, Šárka Dlouhá, Pavel Zadrobílek