REKONSTRUKCE INTERIÉRU OBŘADNÍ SÍNĚ

ČERNILOV

realizace 2020

Interiér bývalého evangelického kostela v Černilově je víceúčelovým prostorem, ve kterém se budou, kromě dosavadních smutečních obřadů, odehrávat i svatební obřady a pořádat koncerty, případně i komorní divadelní představení. Zásadní úpravou bylo odstranění vestaveb ze 70. let 20. století, kdy byl původní kostel přebudován na smuteční síň.

Obřadní prostor je nově tvořen kruhovým pódiem navazujícím na půlkruhový tvar apsidy. Hlavním prvkem interiéru je převýšená brána (paralela oltáře).  Potřebné zázemí je umístěno pod chór, kde je snížený strop. Vestavba navazuje na centrální vstup širokou chodbou vedoucí k hlavní lodi a ukončenou prosklenými ocelovými dveřmi. Po pravé straně je kancelář obřadníka, na straně levé nezbytné sociální zázemí. Schodiště vstupem z exteriéru vede na chór. Ten slouží zčásti jako hlediště a při občasných koncertech jako šatna umělců. Došlo i na repasi barokní varhanní skříně, která je jediným dochovaným prvkem původního interiéru kostela.

Barevné i materiálové pojetí prostoru je neutrální - teplé šedé tóny hladké omítky, historický brizolit, nátěry původních i nových dveří, pódium z božanovského pískovce, mozaika dlažby, černé akcenty kovářských prvků v podobě rámu dveřních křídel, madel a kování, repliky původních dveří z masivního olejovaného dubu, dýhovaný obklad zábradlí chóru. Hlavní loď je vybavena originálními dubovými lavicemi, které byly součástí návrhu. Pro obřady byl také vyroben řečnický pult, obřadní a přídavný stůl.

Na interiér kostela navazují i úpravy přilehlé zahrady.

autor: Jana Rejsková

foto: Lucia Livovská, Marek Vlček