RODINNÝ DŮM Z CLT PANELŮ

ČEPERKA

studie 2021

Kompaktní rodinný dům u lesa na okraji obce. Umístění domu na pozemku je limitováno ochranným pásmem lesa a orientací ke světovým stranám. Dispozice vychází z požadavků na minimální bydlení pro rodinu se dvěma dětmi a možnosti příležitostného bezbariérového ubytování pro návštěvu. Jedním z přání klientů bylo umístění stožáru pro národní vlajku na domě. Konstrukční systém je uvažován z CLT panelů.