PŘÍSTAVBA LEVITOVA CENTRA NÁSLEDNÉ PÉČE

HOŘICE

studie 2023

Nově navržené propojení dvou historických objektů nemocnice nahrazuje stávající propojující krček a přístavby ambulancí a garáží. Tyto přístavby vznikaly živelně v průběhu času dle aktuálních potřeb rozvíjející se nemocnice. Jednotlivým dostavbám chyběla jednotná koncepce a funkční provázanost. Vznikl tak slepenec objektů bez větší architektonické hodnoty, který zároveň tvořil nevzhledný hlavní vstup do Levitova centra. Stávající spojující krček a jeho přílepky budou odstraněny a nahrazeny přístavbou čistého jednoduchého tvaru. Tato přístavba nepřevyšuje stávající historické budovy a svou formou na sebe nepoutá pozornost. Jednoduché a čisté linie nechají vyniknout nejen původním budovám, ale také krásnému parku, který objekty obklopuje.

Organické křivky západní fasády přístavby a moderní řešení v jednoduchých materiálech je kontrastem k historickým budovám se kterými společně tvoří výraz celého komplexu. Přiznání soudobosti stavby výrazovými prvky a materiály je hlavním architektonickým konceptem návrhu.

Nová část přináší významné provozní výhody, a to propojení starých budov ve třech nadzemních podlaží. V přízemí se nachází recepce, zázemí, zasedací místnost pro zaměstnance, dvě ambulance a multifunkční prostor s posuvnými stěnami. V dalších dvou patrech jsou umístěny společenské zóny a lůžkové pokoje s hygienickým zázemím, které mají rozvolnit obsazenost stávajících pokojů.

Z důvodu požadavku nepřerušeného provozu v průběhu výstavby a kvůli strategické provozní pozici, zůstal hlavní vstup do objektu na západní straně střední části. Současný vstup je umístěný v podobné pozici, ale jeho významnost je potlačena technickým výrazem a prostředím. Nový vstup je umístěný na fasádě, která se natáčí směrem k příchozím a je akcentován dominantním nápisem na křivkách nadpraží. Tím je orientace v areálu pro návštěvníka snažíš a význam vstupu jasný. Předprostor vstupu tvoří malé dlážděné náměstí s pobytovou částí, parkovací stání jsou decentně značená změnou dlažby, aby prostor neměl výraz parkoviště.

Jednoduše je pojata i barevnost objektu. Je využita přirozená barevnost použitých materiálů – zejména šedá barva pohledového betonu, sklo a hliníková konstrukce předsazené fasády a rámů oken. Venkovní dlažba bude pojata v přírodním kameni z nedalekých lomů. Barevnost vnitřních materiálů bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

autor: Kateřina Novotná, Marek Vlček