PLACHTAPARK

HRADEC KRÁLOVÉ

dokumentace pro územní řízení 2018

Residenční blok s integrovanou občanskou vybaveností dotvářející moderní čtvrť Hradce Králové.

Záměr je situován na nevyužité parcele, která se nachází v těžišti nové čtvrti zvané Na Plachtě. V sousedství parcely je založen veřejný park a je zde umístěna konečná zastávka MHD, proto je návrh pojatý jako centrum této čtvrti. Přízemí má charakter kompaktního monobloku, který ukrývá maximum parkujících aut a směrem do ulice U Parku nabízí pás obchodů, jejichž výkladce a vstupy jsou chráněné loubím. Tyto zastřešené veřejné prostory budou sloužit i pro pasažéry MHD čekající na spoj. Na pomezí navrženého domu a nového parku vznikne veřejné prostranství charakteru náměstí s lavičkami a stínící zelení. Nad přízemním monoblokem je ve čtyřech hmotách navrženo 83 bytových jednotek s vyváženou skladbou bytů 1KK až 4KK. Každý byt má buď polozapuštěnou lodžii, terasu, nebo předzahrádku v případě bytů na střeše garáží. Nejvyšší podlaží je vždy terasově ustoupené, přičemž výšková úroveň stavby navazuje na sousedící budovy v ulici Antonína Petrofa (5 - 5,5NP) a Rybově ulici (6NP). Orientační funkci centra lokality avizují pouze hmoty dvou bytů v úrovni 7NP. Součástí záměru je i výsadba stromořadí po celém obvodu stavby, jejímž smyslem je vytvořit příjemné mikroklima pro procházky veřejnosti.

autoři: Pavel Zadrobílek, Jan Ondrák, Kateřina Karešová