KÁVOVÉ CENTRUM MICHAEL CAFFE S BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

HRADEC KRÁLOVÉ

studie 2023 

Návrh je součástí záměru výstavby tří bytových domů, které vytváří zcela novou obytnou ulici napojenou stykovou křižovatkou na Pražskou třídu. Tři domy, které jsou součástí záměru, mají měřítko odpovídající okolní zástavbě a jsou řazeny do volné linie podél jednotné stavební čáry. Jedná se o relativně kompaktní třípodlažní předměstskou strukturu, jejíž předností je zejména lidské měřítko. Přestože uliční prostor slouží převážně pro parkování rezidentů a návštěv, je zde navrženo dostatek stromů a doplňkových výsadeb, aby vytvořili příjemné pobytové mikroklima. Nárožní dům využívá obchodní potenciál místa na hlavní třídě a obohacuje městský parter o obchodní prostor. Na opačném konci ulice, v nejklidnějším místě lokality, vznikne parčík s dětským hřištěm.

"Naše spolupráce začala v roce 2007, kdy jsme zadali k projektování rodinný dům na venkově. Celý průběh projektování a vytváření domu byl pro nás radost. Dnes bydlíme v domě přes 12 let a můžeme potvrdit, že dům je nejenom hezký, ale i praktický a má svoji jedinečnou atmosféru. Po této zkušenosti jsme neváhali a oslovili stejné architekty i v případě multifunkčního domu v Hradci Králové. Opět se nám osvědčila dobrá spolupráce a to především ve výborné koordinaci společných nápadů a jejich citlivému zapracovaní do projektu. Věřím, že to není náš poslední společný projekt."

Michael Duben (www.michaelcaffe.cz)

autor: Kateřina Novotná, Pavel Zadrobílek