ATRIOVÉ DOMY

HUSTOPEČE 

zastavovací studie 2018

Zástavba čtrnácti rodinných atriových domů na pozemcích v lokalitě Křížový kopec v Hustopečích u Brna.