HOTEL ALDIS

HRADEC KRÁLOVÉ

realizace 2022

Přestavba stávajícího objektu v lokalitě Aldis na kongresový hotel. 

Náš návrh rekonstrukce původního objektu vycházel z již 10 let platného stavebního povolení. Návrh jsme přepracovali s ohledem na požadavky nového majitele, současného trendu kongresového hoteliérství a limitů platné stavební dokumentace.

Leitmotiv návrhu spočívá v myšlence připomenout Hradec Králové jako salón republiky.

Objekt má šest nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a střešení ustoupenou nástavbu. Hlavní průčelí je orientované směrem ke Kongresovému centru Aldis. Na odvrácené straně, směrem k Šimkovým sadům přiléhá k hotelu dvoupodlažní parkovací objekt, přičemž spodní úroveň parkování je na úrovni 1.PP. Objemově tvoří objekt jednoduchou kubickou hmotu na půdoryse štíhlého obdélníku původní budovy, západní průčelí směrem k Aldisu je ve 3.-6.NP předsazeno o 2 m před líc spodních dvou podlaží.

Funkčně je hotel rozdělen na část provozní v 1.PP (zázemí hotelu, restaurace, sklady, parkování), společenskou v 1.NP (vstupní lobby, a la carte restaurace, snídaňová restaurace) a ve 2.NP (kongresové sály a předsálí) a část ubytovací ve 3. - 6.NP. V 6.NP se dále nachází kongresové salonky s unikátním výhledem na město a s panoramatickou zastřešenou terasou. Na střeše hotelu je umístěna strojovna vzduchotechniky a technologie chlazení a prostory pro wellness a fitness. Hlavní vstup do hotelu je navržen z přilehlé komunikace směrem od kongresového centra. Další vstupy jsou navrženy přímo z přilehlého objektu parkování na úrovni 1NP a PP.

Návrh byl realizován včetně autorského interiéru s důrazem na estetickou a provozní jednoduchost.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ

autoři: Maxmilian Vlček, Jan Ondrák, Pavel Zadrobílek, Marek Vlček

autoři interiéru: Maxmilian Vlček, Jan Ondrák, Marek Vlček, Lucie Vlčková

foto: Lucia a Marek Vlčkovi