HOSPIC PRO HRADECKO

HRADEC KRÁLOVÉ - STĚŽERY

soutěžní návrh 2020 - 2. místo

Cílem architektonického konceptu novostavby lůžkového hospice bylo vytvořit přívětivé klidné bydlení s rodinnou atmosférou a přímým kontaktem se zelení. Dům se plně integruje do rostlé zástavby příměstského venkovského charakteru obce Stěžery u Hradce Králové. Rámec půdorysnému řešení dává tvar a orientace daného pozemku, ochranné pásmo, funkční dispozice areálu a kompaktní zázemí pro klienty hospice, personál i další návštěvníky. Záměrem bylo zachovat vysokou architektonickou úroveň s důrazem na funkční provozně-dispoziční řešení a snažit se dodržet nastavený finanční limit zakázky volbou obvyklých materiálových a konstrukčních řešení.