CITADELA

OPATOVICE NAD LABEM

studie 2021

V obci Opatovice nad Labem je navrženo 50 rodinných řadových domů a bytový dům. Území je lemováno po obvodě západní a východní řadou rodinných domů. Domy jsou v sestavách po 5ti. Přilehlé zahrady tvoří velkou zelenou plochu jejíž středem vede pěší komunikace jako společenská tepna přístupná z jednotlivých zahrad. Na ní jsou umístěny pobytové zóny. Jižní cíp území uzavírá třípodlažní bytový pavlačový dům s 24mi byty. ´´Celkový koncept bydlení podporuje komunikaci a pospolitost.

autor: Maxmilian Vlček, Jan Ondrák

vizualizace: Marek Vlček