BYTOVÝ DŮM U MYSLIVNY

NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

dokumentace pro provedení stavby 2020

Adaptace návrhu bytového domu v klidném místě na okraji lesa v severních svazích Nového Hradce Králové. Dvě dvoupatrové hmoty jsou propojeny podzemním parkovištěm. Komfort a užitnou hodnotu stavby zvyšují i účelné zahradní úpravy celého řešeného prostoru. 

autor: Kateřina Novotná