BYTOVÝ DŮM LUDVÍK

HRADEC KRÁLOVÉ 

studie 2023

autor: Pavel Zadrobílek, Kateřina Novotná

vizualizace: Marek Vlček