PARTERY PANELOVÝCH DOMŮ

HRADEC KRÁLOVÉ  

Návrh nového využití a úprav parterů bytových domů na třídě Edvarda Beneše a v ulici Selicharova v Hradci Králové.