REGENERACE TŘÍDY EDVARDA BENEŠE

HRADEC KRÁLOVÉ  

realizace 2013 - 2014 

Regenerace třídy Edvarda Beneše je realizována zatím jen z části, tedy 1. etapa. Cílem projektu bylo nahrazení technicky neudržitelných konstrukcí a povrchů novodobými materiály s nižšími nároky na údržbu, vytvoření bezbariérového a přehledného veřejného prostranství, změnit poměr využití ploch veřejného parteru ve prospěch ozeleněných parkových ploch a zlepšení mikroklimatu, snížit nepříznivý vliv dopravy na okolní obytnou zástavbu v oblasti bezpečnosti a hlučnosti, zvýšit počet parkovacích míst a zlepšit bezpečnostní situaci parkování a zvýšit estetickou hodnotu prostředí se zpětným vlivem na sociální strukturu a vztahy v dotčeném území.

Hlavními zásadami regenerace jsou nezastavování uličního profilu hlavní třídy, vytvoření bezbariérového uličního prostoru, převaha ozeleněných parkových ploch a zlepšení mikroklimatu, nerušící doprava a bezpečné parkování.