ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ASSECO

HRADEC KRÁLOVÉ 

realizace 2023 

Nástavba a přístavba pobočky firmy Asseco Solution a.s. v Hradci Králové. Původní budova hostince postaveného na začátku 20. století mnohokrát změnila svůj účel. Množství více či méně vhodných přestaveb a přístaveb negativně poznamenalo její původní vzhled. Prostorové potřeby rozvíjející se firmy nebylo možné naplnit pouhou přestavbou objektu. Byla proto navržena přístavba objektu směrem do dvora. Do nové přístavby byla firma dočasně přesunuta. Následně byla modernizována původní budova, včetně nové střešní nástavby.

Součástí projektu byl i návrh interiéru dynamicky se rozvíjející softvérové firmy. 

autor: Kateřina Novotná

foto: Lucia a Marek Vlčkovi